ishavskraftOverhallahus-2014Stihl-2014

Gudehov og senere kirker i Krødsherad

Tips en venn
0

Internt referansenummer: 16.09.2009 - A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om KrøderfjordenGudehov og senere kirker i Krødsherad


Som foran omtalt var det offentlige Gudehov i nærheten av Ullberg (Olberg), og der blev den første kirke opført antagelig straks efter at kristentroen var antatt omkring år 1050. Denne kirke kaltes Olavs-kirke, og var herredets hovedkirke i ca. 150 år. Den stod på en haug nær ved gården Olberg, og stedet kalles ennu kirkehaugen. Omkring år 1200 blev opført herreds-kirke på Ullberg, som var i bruk i ca. 650 år. Denne var efter sin tid en almindelig stavkirke med svalganger, men i tidens løp blev den restaurert og tildels forandret, og var i den siste tid således som billedet viser;
men den blev nedrevet i 1859, som er beklagelig.

hh_2_kirkebilde_side_08
Olberg gamle kirke. Ukjent fotograf.

Det er sagn om at i Krødsherad har vært flere kirker, en på Veikåker, en på Rishovd og en i Redalen. Men disse 3 sistnevnte har antagelig vært kapell-kirker eller familie-kirker; ti i gamle tider hadde enkelte store familier sin egen kirke, men disse er forsvunnet og kun sagnene igjen om dem.

I 1850-årene blev besluttet å opføre ny sognekirke i Krødsherad, og den blev opført ved siden av den gamle kirke.

hallingdals_historieii-side009

Olberg nye kirke. Ukjent fotograf.

Den var ferdig og blev innviet i 1859, og er en vakkert utstyrt kirke i enhver henseende, og der er sitteplass for ca. 500 mennesker. Alterbilledet i denne kirke fremstiller ”Jesu dåp”; og der er et døpevannfat av sølv, som sorenskriver Georg P. Rasch gav til Krødsherad kirke i eller menighet. Hr. Rasch var av Raschfamilien i Hallingdalen og han var gift med Susanna Margarethe (hun var født Berg). Han var sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal prestegjeld i årene 1840-1853, og stortingsmann for Buskerud i 2 perioder. Han var en høit ansett mann i sitt embede, og meget velgjørende i mange retninger.

Denne kirke kunde feiret 25-års jubileum i 1884, og 50-års jubileum i 1909, men dette blev visstnok glemt. I året 1918 blev kirken oppusset, og samtidig utsmykket med 4 meget vakre glassmalerier, som hvert av dem forestiller følgende:

”Livets Brød”
”Den gode Hyrde”
”Korsfestelsen”
og ”Det sanne Vintre”

Kunstneren E. Vigeland i Oslo utførte dette arbeide, og utgiftene dertil var frivillige gaver av folket i kirkesognet. I kirken er orgel til å lede salmesangen, og en prektig lysekrone som gave fra gårdbruker Nils Skinnes, og der er billeder av flere prester fra gamle tider, og av Jørgen Moe som var prest i Krødsherad i årene 1853-63.

Hallingdals_HistorieII-Side012

Jørgen Moe. Ukjent fotograf.

Den 20de oktober 1929 blev feiret 70-års jubileum i denne kirke, og i 1959 kan der feires 100-års jubileum, Der bor også senere i tidene feires kirkejubileum sålenge denne kirke står; men det er en uhyggelig spådom om, at kirken skal synke under gudstjenesten en Bededag med presten og dem som da er i kirken.

I året 1908 blev opført og innviet Glesne kapell-kirke.

hallingdals_historieii-side010a-ii

Glense kirke. Ukjent fotograf.

Den er på vestsiden av fjordens nedre ende, og til denne kirke sogner folket i den sydligste del av Krødsherad. Kirken er opført ved frivillige bidrag av folket der omkring, og kostet ca. 16,000 kroner. Alt det innvendige utstyr er bekostet av kvinneforeningen i kirkesognet, og der er orgel til å lede salmesangen. Alterbildet er ”Jesu Opstandelse” av graven, og kirken er vakkert utstyrt i enhver henseende. Den er opført på gården Glesne, og der er også Gravplass for de døde i kirkesognet. Denne kirke kan feire 25-års jubileum i 1933, — 50-års jubileum i 1958, — 75-års jubileum i 1983, — 100-års jubileum i 2008, og således videre i fremtiden.

I året 1928 blev anlagt og innviet en gravplass på gården Veikåker, som er beliggende på østsiden av fjorden i den øvre del av Krødsherad. Det er en privatmann Thor G. Veikåker, som gav et jordstykke av sin gård til gravplass, og han bekostet den istandsatt. Samtidig blev av folket i kretsen et alment ønske om å få opført en kapell-kirke på gravplassen, hvortil folket i den nordre del av Krødsherad sogner.

hallingdals_historieii-side010b

Veiåker kirke. Ukjent fotograf.

Der blev innsamlet ca. 10,000 kroner til opforelse av kirken, og dermed var den sikret. Thor G. Veikåker, Ellef Ringnes og sønnen Knut Ringnes gav tømmer til kirken, og arbeidet blev satt igang, så den straks blev opført. Thor G. Veikåker og hans svigermor Berthe Skinnes skjenket kirkeklokke til ca. 1000 kroner, og deres navne er påstøpt klokken. Spiret på tårnet er en gave fra verkseier Sverre Thune, Oslo.

Som det kan segis av hosstående billede så er kirken opført, dører og vinduer innsatt, men den er ikke innredet til benyttelse på grunn av manglende penger.

Nu vil byggekomiteen ved sin formann presten Johan Einarssen sende andragende til stortinget, om bevilgning av 5000 kroner til innredning av kirken. Det var ønskelig om denne bevilgning blev gitt, så kirken blev innredet og ferdig, så der kunne holdes gudstjenester. Folk fra Krødsherad som har utvandret til Amerika og bosatt der, har lagt sammen flere hundre kroner og sendt til opførelsen av denne kirke.

Thor G. Veikåker som optok arbeidet med å anlegge denne gravplass og opført kirken, hvortil han gav så meget. Han var den første som blev begravet der, og hans prektige gravsted kan sees på foranstående billede nær ved kirken.


Tilrettelagt av: Knut Egil Kvarving
Kilde: Hallingdalens HistorieII

Stem nå:   0